button f

button g

button h

button i

Roboty mostowe 2018-07

147 tydzień Kontraktu

Wykonawca w tygodniu 147 wykonał następujące roboty mostowe:

WD-401

-Zabezpieczenie antykorozyjne ustroju nośnego

-Montaż krawężników i desek gzymsowych

-Zbrojenie i betonowanie kap chodnikowych

PZS-8

-Ułożenie izolacji grubej

-Montaż krawężników

-Zbrojenie i deskowanie kap chodnikowych

-Zasypki

PP-25

-Ułożenie asfaltu twardolanego

WD-402

-Izolacje cienkie

-Montaż foli kubełkowej

-Zasypki

PZS-9

-Ułożenie izolacji grubej na powierzchni płyt przejściowych

-Ułożenie mieszanki betonowej ochronnej izolacji płyt przejściowych

-Montaż krawężników

-Zasypki

EST-403

-Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych

-Zbrojenie i betonowanie kap chodnikowych

-Izolacje cienkie

-Montaż krawężników

-Montaż desek gzymsowych

-Zasypki

PZS-10

-Montaż dylatacji

-Zasypki

WD-404

-Izolacje cienkie

-Montaż foli kubełkowej

-Zasypki

WD-405

-Izolacje cienkie

-Montaż foli kubełkowej

-Ułożenie izolacji grubej na powierzchni ustroju nośnego

-Zasypki

PZD-3

-Montaż dylatacji

-Ułożenie izolacji grubej na powierzchni płyt przejściowych

-Montaż rur osłonowych kolektora

PZS-11

-Zbrojenie i deskowanie kap chodnikowych

-Ułożenie izolacji grubej na powierzchni ustroju nośnego

-Ułożenie asfaltu twardolanego

PZD-4

-Montaż dylatacji

-Ułożenie izolacji grubej na powierzchni płyt przejściowych

-Obrukowanie stożków

MA-407

-Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych

-Ułożenie mieszanki betonowej ochronnej izolacji

-Montaż rur osłonowych kolektora

WA-408

-Zbrojenie i betonowanie kap chodnikowych

-Montaż desek gzymsowych

-Ułożenie mieszanki betonowej podkładowej pod płyty przejściowe

-Zbrojenie płyt przejściowych

-Montaż rur osłonowych kolektora

WD-409

-Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych

-Ułożenie izolacji grubej na powierzchni ustroju nośnego

-Ułożenie asfaltu twardolanego

-Zbrojenie i betonowanie kap chodnikowych na dojazdach

-Montaż balustrad

WD-410

-Ułożenie izolacji grubej pod kapami chodnikowymi

-Montaż dylatacji

WD-412

-Zasypki

WD-414

-Zasypki

-Montaż rusztowania i deskowania ustroju nośnego

PZS-12

-Ułożenie mieszanki betonowej podkładowej pod kapy chodnikowe na dojazdach

WA-415

-Zbrojenie i betonowanie fundamentów

-Zbrojenie i deskowanie korpusów, podpora P1

-Izolacje cienkie

-Zasypki