fe

gddkia

ue

Roboty mostowe 2018-07

150 tydzień Kontraktu

Wykonawca w tygodniu 150 wykonał następujące roboty mostowe:

WD-401

-Dostosowanie wnęki dylatacyjnej

-Beton podkładowy i zbrojenie płyt przejściowych podpora P1

-Montaż kolektora

-Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych

PZS-8

-Montaż krawężników

-Zbrojenie deskowanie kap chodnikowych

-Montaż kotew ekranów akustycznych

-Betonowanie kap chodnikowych etap I

PP-25

-Zabezpieczenie antykorozyjne

-Ułożenie nawierzchni z żywic na powierzchni kap chodnikowych

WD-402

-Montaż folii kubełkowej,

-Montaż dylatacji

-Zasypki

MM-12

-Zasypki

EST-403

-Zbrojenie i betonowanie gzymsów kap chodnikowych

-Zabezpieczenie antykorozyjne ustroju nośnego

-Zbrojenie deskowanie i betonowanie płyt przejściowych

-Ułożenie nawierzchni z żywic na powierzchni kap chodnikowych

-Obrukowanie stożków

PZS-10

-Montaż dylatacji

-Zbrojenie deskowanie i betonowanie płyt przejściowych

WD-404

-Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych

-Izolacje cienkie

-Montaż foli kubełkowej

-Zasypki

WD-405

-Montaż krawężników

-Montaż desek gzymsowych

-Montaż folii kubełkowej

-Izolacje cienkie

-Zasypki

PZD-3

-Zbrojenie i deskowanie kap

-Montaż dylatacji

PZS-11

-Rozdeskowanie gzymsów

PZD-4

-Zbrojenie i betonowanie kap chodnikowych na dojazdach

MA-407

-Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych

-Ułożenie nawierzchni z żywic na powierzchni kap chodnikowych

-Zbrojenie i deskowanie kap chodnikowych

-Przygotowania do montażu barier

WA-408

-Zbrojenie deskowanie i betonowanie płyt przejściowych P1

-Przygotowanie wnęk dylatacyjnych

WD-409

-Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych

-Ułożenie nawierzchni z żywic na powierzchni kap chodnikowych

-Prace wykończeniowe

WD-410

-Montaż krawężnika,

-Zbrojenie kap chodnikowych

-Zbrojenie i betonowanie płyt przejściowych

WD-412

-Przygotowanie podłoża pod rusztowanie ustroju nośnego

-Zasypki

WD-414

-Montaż rusztowania i deskowania ustroju nośnego

-Zbrojenie i betonowanie ustroju nośnego

-Zasypki

PZS-12

-Montaż krawężnika

WA-415

-Zbrojenie i deskowanie korpusu, podpora P2 strona lewa

149 tydzień Kontraktu

Wykonawca w tygodniu 149 wykonał następujące roboty mostowe:

WD-401

-Montaż rur osłonowych kolektora P1

-Umocnienie stożków,

-Dostosowanie wnęki dylatacyjnej

PZS-8

-Montaż krawężnika,

-Zbrojenie kap chodnikowych

-Ułożenie mieszanki betonowej podkładowej pod kapy chodnikowe na skrzydłach

PP-25

-Montaż krawężników

-Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych

WD-402

-Zasypki

-Izolacje cienkie,

-Montaż folii kubełkowej

-Montaż rury osłonowej kolektora P1

-Wykonanie nawierzchnie kap chodnikowych

-Zasypki

PZS-9

-Zasypki

MM-12

-Zasypki

EST-403

-Montaż desek gzymsowych

-Zbrojenie gzymsów kap chodnikowych

-Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych ustroju nośnego

-Ułożenie mieszanki betonowej podkładowej pod płyty przejściowe

-Ułożenie nawierzchni z żywic na powierzchni kap chodnikowych

-Profilowanie stożków

-Zbrojenie płyt przejściowych

PZS-10

-Montaż dylatacji

-Zbrojenie płyt przejściowych

WD-404

-Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych

-Izolacje cienkie

-Montaż foli kubełkowej

-Zasypki

WD-405

-Montaż krawężnika i desek gzymsowych

-Zasypki

-Izolacje cienkie

-Montaż folii kubełkowej

PZD-3

-Beton podkładowy pod płyty przejściowe

-Montaż kolektora na dojeździe

-Beton ochronny izolacji

PZS-11

-Zbrojenie i deskowanie betonowanie kap chodnikowych

PZD-4

-Zbrojenie i betonowanie wnęk dylatacyjnych,

-Ułożenie mieszanki betonowej ochronnej izolacji

MA-407

-Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych

-Ułożenie nawierzchni z żywic na powierzchni kap chodnikowych

-Zbrojenie i deskowanie kap chodnikowych jezdnia lewa

-Zbrojenie i betonowanie płyt przejściowych, podpora P1

-Ułożenie mieszanki betonowej podkładowej pod płyty przejściowe na dojazdach

WA-408

-Zbrojenie i betonowanie płyt przejściowych, podpora P2

MM-16

-Ułożenie mieszanki betonowej ochronnej izolacji

WD-409

-Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych

-Ułożenie nawierzchni z żywic na powierzchni kap chodnikowych

-Montaż barier

-Prace wykończeniowe

WD-410

-Montaż krawężnika,

-Zbrojenie kap chodnikowych

-Ułożenie mieszanki betonowej podkładowej pod płyty przejściowe

WD-412

-Zasypki

WD-414

-Zasypki

-Montaż rusztowania i deskowania ustroju nośnego

-Zbrojenie ustroju nośnego

PZS-12

-Montaż krawężnika

-Zbrojenie kap chodnikowych

WA-415

-Zbrojenie i betonowanie korpusu, podpora P1 strona prawa

-Izolacje

-Zasypki

148 tydzień Kontraktu

Wykonawca w tygodniu 148 wykonał następujące roboty mostowe:

WD-401

-Zbrojenie i betonowanie kap chodnikowych

-Umocnienie stożków

-Montaż krawężników

-Montaż desek gzymsowych

PZS-8

-Ułożenie izolacji grubej pod kapami chodnikowymi

-Montaż krawężników

-Montaż desek gzymsowych

-Betonowanie wnęk dylatacyjnych

-Zbrojenie kap chodnikowych

PP-25

-Ułożenie nawierzchni jezdni z asfaltu twardolanego

-Montaż balustrad

WD-402

-Izolacje cienkie

-Zasypki

PZS-9

-Ułożenie mieszanki betonowej ochronnej izolacji płyt przejściowych

EST-403

-Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych

-Zbrojenie i betonowanie kap chodnikowych

-Izolacje cienkie

-Montaż krawężników

-Montaż desek gzymsowych

-Zasypki

PZS-10

-Montaż dylatacji

-Zasypki

WD-404

-Izolacje cienkie

-Montaż foli kubełkowej

-Zasypki

WD-405

-Izolacje cienkie

-Montaż foli kubełkowej

-Ułożenie izolacji grubej pod kapami chodnikowymi

-Zasypki

PZD-3

-Montaż dylatacji

-Montaż rur osłonowych kolektora

-Ułożenie izolacji grubej na powierzchni płyt przejściowych

-Ułożenie mieszanki betonowej podkładowej pod płyty przejściowe, podpora P2

PZS-11

-Zbrojenie i betonowanie kap chodnikowych

-Ułożenie asfaltu twardolanego

PZD-4

-Montaż dylatacji

-Obrukowanie stożków

-Ułożenie izolacji grubej na powierzchni płyt przejściowych, podpora P1

MA-407

-Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych

-Rozdeskowanie gzymsów kap chodnikowych

-Zbrojenie kap chodnikowych

-Ułożenie izolacji grubej na powierzchni płyt przejściowych podpora P5

-Ułożenie mieszanki betonowej ochronnej izolacji płyt przejściowych

-Montaż rur osłonowych kolektora

-Profilowanie podłoża pod płyty przejściowe podpora P1

WA-408

-Profilowanie podłoża pod płyty przejściowe

-Zbrojenie i betonowanie kap chodnikowych

-Dylatacje pozorne kap chodnikowych

-Zbrojenie płyt przejściowych

MM-16

-Ułożenie mieszanki betonowej ochronnej izolacji

WD-409

-Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych

-Zbrojenie i betonowanie kap chodnikowych na dojazdach

-Ułożenie nawierzchni z żywic na powierzchni kap chodnikowych

-Ułożenie nawierzchni jezdni z asfaltu twardolanego

-Montaż kolektorów odwodnienia

WD-410

-Montaż dylatacji

-Ułożenie izolacji grubej pod kapami chodnikowymi

-Ułożenie mieszanki betonowej podkładowej pod płyty przejściowe

-Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych

WD-412

-Zasypki

WD-414

-Zasypki

-Montaż rusztowania i deskowania ustroju nośnego

WA-415

-Zbrojenie korpusu, podpora P1 strona prawa

-Izolacje

-Zasypki

147 tydzień Kontraktu

Wykonawca w tygodniu 147 wykonał następujące roboty mostowe:

WD-401

-Zabezpieczenie antykorozyjne ustroju nośnego

-Montaż krawężników i desek gzymsowych

-Zbrojenie i betonowanie kap chodnikowych

PZS-8

-Ułożenie izolacji grubej

-Montaż krawężników

-Zbrojenie i deskowanie kap chodnikowych

-Zasypki

PP-25

-Ułożenie asfaltu twardolanego

WD-402

-Izolacje cienkie

-Montaż foli kubełkowej

-Zasypki

PZS-9

-Ułożenie izolacji grubej na powierzchni płyt przejściowych

-Ułożenie mieszanki betonowej ochronnej izolacji płyt przejściowych

-Montaż krawężników

-Zasypki

EST-403

-Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych

-Zbrojenie i betonowanie kap chodnikowych

-Izolacje cienkie

-Montaż krawężników

-Montaż desek gzymsowych

-Zasypki

PZS-10

-Montaż dylatacji

-Zasypki

WD-404

-Izolacje cienkie

-Montaż foli kubełkowej

-Zasypki

WD-405

-Izolacje cienkie

-Montaż foli kubełkowej

-Ułożenie izolacji grubej na powierzchni ustroju nośnego

-Zasypki

PZD-3

-Montaż dylatacji

-Ułożenie izolacji grubej na powierzchni płyt przejściowych

-Montaż rur osłonowych kolektora

PZS-11

-Zbrojenie i deskowanie kap chodnikowych

-Ułożenie izolacji grubej na powierzchni ustroju nośnego

-Ułożenie asfaltu twardolanego

PZD-4

-Montaż dylatacji

-Ułożenie izolacji grubej na powierzchni płyt przejściowych

-Obrukowanie stożków

MA-407

-Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych

-Ułożenie mieszanki betonowej ochronnej izolacji

-Montaż rur osłonowych kolektora

WA-408

-Zbrojenie i betonowanie kap chodnikowych

-Montaż desek gzymsowych

-Ułożenie mieszanki betonowej podkładowej pod płyty przejściowe

-Zbrojenie płyt przejściowych

-Montaż rur osłonowych kolektora

WD-409

-Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych

-Ułożenie izolacji grubej na powierzchni ustroju nośnego

-Ułożenie asfaltu twardolanego

-Zbrojenie i betonowanie kap chodnikowych na dojazdach

-Montaż balustrad

WD-410

-Ułożenie izolacji grubej pod kapami chodnikowymi

-Montaż dylatacji

WD-412

-Zasypki

WD-414

-Zasypki

-Montaż rusztowania i deskowania ustroju nośnego

PZS-12

-Ułożenie mieszanki betonowej podkładowej pod kapy chodnikowe na dojazdach

WA-415

-Zbrojenie i betonowanie fundamentów

-Zbrojenie i deskowanie korpusów, podpora P1

-Izolacje cienkie

-Zasypki