fe

gddkia

ue

Roboty mostowe 2018-06

145 tydzień Kontraktu

Wykonawca w tygodniu 145 wykonał następujące roboty mostowe:

WD-401

-Zabezpieczenie antykorozyjne ustroju nośnego

-Montaż krawężników i desek gzymsowych

-Zbrojenie kap chodnikowych

PZS-8

-Zbrojenie i betonowanie stref przydylatacyjnych

-Ułożenie izolacji grubej na powierzchni płyt przejściowych

-Ułożenie mieszanki betonowej ochronnej izolacji płyt przejściowych

PP-25

-Ułożenie izolacji grubej na powierzchni ustroju nośnego

-Wykonanie dylatacji pozornych kap chodnikowych

WD-402

-Izolacje cienkie

-Montaż foli kubełkowej

-Zasypki

PZS-9

-Ułożenie izolacji grubej na powierzchni płyt przejściowych

-Ułożenie mieszanki betonowej ochronnej izolacji płyt przejściowych

EST-403

-Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych

-Zbrojenie i betonowanie kap chodnikowych

-Izolacje cienkie

-Montaż krawężników

-Montaż desek gzymsowych

-Zasypki

PZS-10

-Wpięcie kolektorów do studni

-Zasypki

WD-404

-Izolacje cienkie

-Montaż foli kubełkowej

-Zasypki

WD-405

-Izolacje cienkie

-Montaż foli kubełkowej

-Zasypki

PZD-3

-Zbrojenie i betonowanie płyt przejściowych

PZS-11

-Zbrojenie kap chodnikowych

PZD-4

-Zbrojenie i betonowanie płyt przejściowych

-Montaż dylatacji

-Wpięcie kolektorów do studni

MA-407

-Zbrojenie i betonowanie kap chodnikowych

-Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych

WA-408

-Zbrojenie kap chodnikowych

-Wpięcie kolektorów odwodnienia do studni

WD-409

-Ułożenie izolacji grubej na powierzchni ustroju nośnego

-Zbrojenie i betonowanie kap chodnikowych na dojazdach

-Montaż balustrad i barier

-Wpięcie kolektorów odwodnienia do studni

WD-410

-Zbrojenie i betonowanie ścianek zaplecznych, etap II

-Montaż dylatacji

WD-412

-Zasypki

WD-414

-Zasypki

-Montaż rusztowania ustroju nośnego

WA-415

-Zbrojenie i betonowanie fundamentów

-Zbrojenie korpusów, podpora P1

145 tydzień Kontraktu

Wykonawca w tygodniu 145 wykonał następujące roboty mostowe:

WD-401

-Zabezpieczenie antykorozyjne ustroju nośnego

-Montaż krawężników

-Profilowanie stożków

PZS-8

-Zbrojenie i betonowanie przejściowych, podpora P1

-Montaż dylatacji

PP-25

-Zbrojenie i betonowanie kap chodnikowych

-Montaż desek gzymsowych

WD-402

-Dylatacje pozorne kap chodnikowych

-Montaż foli kubełkowej

-Izolacje cienkie

-Zasypki

MM-12

-Zasypki

PZS-9

-Zbrojenie i betonowanie płyt przejściowych, podpora P1

EST-403

-Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych

-Zbrojenie i betonowanie kap chodnikowych

-Izolacje cienkie

-Montaż krawężników

-Montaż desek gzymsowych

-Zasypki

PZS-10

-Montaż dylatacji

WD-404

-Izolacje cienkie

-Montaż foli kubełkowej

-Zasypki

WD-405

-Izolacje cienkie

-Montaż foli kubełkowej

-Zasypki

PZD-3

-Obrukowanie stożków

PZS-11

-Obrukowanie stożków

PZD-4

-Zbrojenie płyt przejściowych

MA-407

-Zabezpieczenie antykorozyjne ustroju nośnego

-Zbrojenie i betonowanie płyt przejściowych

-Betonowanie kap chodnikowych

WA-408

-Montaż desek gzymsowych

KT-409a

-Izolacje cienkie

-Zasypki

WD-409

-Ułożenie mieszanki betonowej ochronnej izolacji grubej płyt przejściowych

WD-410

-Zbrojenie i betonowanie ścianek zaplecznych

- Iniekcja kabli sprężających

WD-412

-Zasypki

WD-414

-Zasypki

-Przygotowanie platfomy pod ustrój nośny

WA-415

-Zbrojenie betonowanie fundamentów, podpora P1 strona lewa

-Zbrojenie fundamentu podpora, P2 strona lewa

-Zbrojenie korpusu, podpora P1

-Izolacje

-Zasypki

145 tydzień Kontraktu

Wykonawca w tygodniu 145 wykonał następujące roboty mostowe:

WD-401

-Zabezpieczenie antykorozyjne ustroju nośnego

-Montaż krawężników

-Profilowanie stożków

PZS-8

-Zbrojenie i betonowanie przejściowych, podpora P1

-Montaż dylatacji

PP-25

-Zbrojenie i betonowanie kap chodnikowych

-Montaż desek gzymsowych

WD-402

-Dylatacje pozorne kap chodnikowych

-Montaż foli kubełkowej

-Izolacje cienkie

-Zasypki

MM-12

-Zasypki

PZS-9

-Zbrojenie i betonowanie płyt przejściowych, podpora P1

EST-403

-Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych

-Zbrojenie i betonowanie kap chodnikowych

-Izolacje cienkie

-Montaż krawężników

-Montaż desek gzymsowych

-Zasypki

PZS-10

-Montaż dylatacji

WD-404

-Izolacje cienkie

-Montaż foli kubełkowej

-Zasypki

WD-405

-Izolacje cienkie

-Montaż foli kubełkowej

-Zasypki

PZD-3

-Obrukowanie stożków

PZS-11

-Obrukowanie stożków

PZD-4

-Zbrojenie płyt przejściowych

MA-407

-Zabezpieczenie antykorozyjne ustroju nośnego

-Zbrojenie i betonowanie płyt przejściowych

-Betonowanie kap chodnikowych

WA-408

-Montaż desek gzymsowych

KT-409a

-Izolacje cienkie

-Zasypki

WD-409

-Ułożenie mieszanki betonowej ochronnej izolacji grubej płyt przejściowych

WD-410

-Zbrojenie i betonowanie ścianek zaplecznych

- Iniekcja kabli sprężających

WD-412

-Zasypki

WD-414

-Zasypki

-Przygotowanie platfomy pod ustrój nośny

WA-415

-Zbrojenie betonowanie fundamentów, podpora P1 strona lewa

-Zbrojenie fundamentu podpora, P2 strona lewa

-Zbrojenie korpusu, podpora P1

-Izolacje

-Zasypki

144 tydzień Kontraktu

Wykonawca w tygodniu 144 wykonał następujące roboty mostowe:

WD 400

-Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych

-Obrukowanie zwięczenia stożków

WD-401

-Izolacje cienkie

-Montaż foli kubełkowej

-Zasypki

PZS-8

-Zbrojenie płyt przejściowych

-Montaż dylatacji

PP-25

-Montaż krawężników

-Zbrojenie kap chodnikowych

-Montaż desek gzymsowych

WD-402

-Izolacje cienkie

-Montaż foli kubełkowej

-Betonowanie kap chodnikowych

MM-12

-Zasypki

PZS-9

-Montaż rur osłonowych kolektora

-Ułożenie mieszanki betonowej podkładowej pod płyty przejściowe

EST-403

-Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych

-Zbrojenie kap chodnikowych

-Izolacje cienkie

-Montaż krawężników

-Montaż desek gzymsowych

-Zasypki

PZS-10

-Izolacje cienkie

-Montaż foli kubełkowej

-Montaż rur osłonowych kolektora

WD-404

-Izolacje cienkie

-Montaż foli kubełkowej

-Zasypki

WD-405

-Izolacje cienkie

-Montaż foli kubełkowej

-Zasypki

PZD-3

-Zbrojenie kap chodnikowych

-Ułożenie mieszanki betonowej podkładowej pod płyty przejściowe

-Obrukowanie stożków

PZS-11

-Profilowanie stożków

PZD-4

-Zbrojenie i betonowanie kap chodnikowych

-Ułożenie mieszanki betonowej podkładowej pod płyty przejściowe

MA-407

-Zbrojenie kap chodnikowych

-Zbrojenie płyt przejściowych

KT-409a

-Izolacje cienkie

-Zasypki

WD-409

-Zbrojenie i betonowanie wnęk dylatacyjnych

-Montaż krawężników

-Montaż desek gzymsowych

-Zbrojenie i betonowanie kap chodnikowych

-Zbrojenie i betonowanie płyt przejściowych, podpora P1 i P3

-Ułożenie izolacji grubej płyt przejściowych

WD-410

-Rozdeskowanie ustroju nośnego

-Zbrojenie stref zakotwień

WD-412

-Zasypki

WD-414

-Zasypki

WA-415

-Zbrojenie betonowanie fundamentów, podpora P1 strona lewa oraz P2 strona prawa

143 tydzień Kontraktu

Wykonawca w tygodniu 143 wykonał następujące roboty mostowe:

WD-400

- Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych

- Obrukowanie zwięczenia stożków

- Wykonanie przeciwspadków

WD-401

- Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych

- Izolacje cienkie

- Montaż foli kubełkowej

- Montaż krawężników

- Zasypki

WD-402

- Zbrojenie i betonowanie kap chodnikowych

- Montaż folii kubełkowej

- Izolacje cienkie

- Zasypki

PZS-8

- Ułożenie mieszanki betonowej podkładowej, pod płyty przejściowe

- Zbrojenie płyt przejściowych

PZS-9

- Zbrojenie i betonowanie płyt przejściowych

- Betonowanie stref przydylatacyjnych

PP-25

- Ułożenie mieszanki betonowej podkładowej pod kapy chodnikowe na skrzydłach

- Montaż krawężników

- Montaż desek gzymsowych

EST-403

- Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych

- Zbrojenie i betonowanie kap chodnikowych

- Montaż krawężników

- Montaż desek gzymsowych

- izolacje cienkie

- Zasypki

PZS-10

- Rozdeskowanie ścianek zaplecznych P1

WD-404

- Izolacje cienkie

- Montaż foli kubełkowej

- Zasypki

WD-405

- Izolacje cienkie

- Montaż foli kubełkowej

- Zasypki

PZD-3

- Zbrojenie kap chodnikowych

- Montaż krawężników

- Montaż desek gzymsowych