fe

gddkia

ue

Roboty mostowe 2018-05

142 tydzień Kontraktu

Wykonawca w tygodniu 142 wykonał następujące roboty mostowe:

WD-400

- Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych

- Montaż kolektora odwodnienia

- Próbne obciążenie obiektu

WD-401

- Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych

- Izolacje cienkie

- Montaż foli kubełkowej

- Zasypki

WD-402

- Zbrojenie kap chodnikowych

- Montaż folii kubełkowej

- Izolacje cienkie

- Montaż rur osłonowych w kapach

- Zasypki

PZS-8

- Montaż rur osłonowych w gruncie,

- Montaż kolektora za przyczółkiem P1

- Profilowanie podłoża pod beton podkładowy płyt przejściowych

PZS-9

- Zbrojenie płyt przejściowych

PP-25

- Izolacje cienkie skrzydeł

- Montaż folii kubełkowej

- Zasypk

EST-403

- Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych

- Zbrojenie kap chodnikowych

- Montaż krawężnika

- Montaż deski gzymsowej

- izolacje cienkie

- Zasypki

PZS-10

- Rozdeskowanie ścianek zaplecznych P1

WD-404

- Izolacje cienkie

- Montaż foli kubełkowej

- Zasypki

WD-405

- Izolacje cienkie

- Montaż foli kubełkowej

- Zasypki

PZD-3

- Zbrojenie kap chodnikowych

- Montaż krawężnika

PZD-4

- Rozdeskowanie podwieszenia kap chodnikowych

- Zbrojenie kap chodnikowych

MA-407

- Zbrojenie kap chodnikowych

- Zbrojenie i deskowanie wnęk dylatacyjnych

WA-408

- Izolacje cienkie

- Montaż foli kubełkowej

- Montaż krawężnika

- Zasypka

KT-409a

- Zasypki

WD-409

- Zbrojenie kap chodnikowych

- Montaż krawężników

WD-410

- Zbrojenie i betonowanie ustroju nośnego

WA-415

- Zbrojenie fundamentów

141 tydzień Kontraktu

Wykonawca w tygodniu 141 wykonał następujące roboty mostowe:

WD-400

- Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych

- Układanie warstwy ścieralnej nawierzchni

WD-401

- Zabezpieczenie antykorozyjne ustroju nośnego

- Izolacje cienkie

- Zasypki

WD-402

- Zbrojenie i betonowanie kapy chodnikowej, jezdnia lewa strona lewa

- Zasypki

MM-12

- Ułożenie izolacji grubej na powierzchni ustroju nośnego

- Ułożenie mieszanki betonowej ochronnej izolacji

MM-15

- Ułożenie izolacji grubej na powierzchni ustroju nośnego i płyt przejściowych

- Ułożenie mieszanki betonowej ochronnej izolacji

PP-25

- Ułożenie izolacji grubej pod kapami chodnikowymi i na powierzchni płyt przejściowych

- Ułożenie mieszanki betonowej ochronnej izolacji

- Montaż foli kubełkowej

PZS-8

- betonowanie poszerzenia ustroju nośnego

EST-403

- Zbrojenie i betonowanie kap chodnikowych etap I

- Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych

- Montaż desek gzymsowych

- Montaż krawężników

- Izolacje cienkie

- Zasypki

PZS-10

- Betonowanie ścianki zaplecznej, podpora P1

WD-404

- Zasypki

WD-405

- Zasypki

PZD-4

- Zbrojenie i betonowanie kap chodnikowych

- Montaż desek gzymsowych

MA-407

- Zbrojenie i betonowanie kap chodnikowych

- Montaż desek gzymsowych

- Układanie drenów rur osłonowych w kapach chodnikowych

- Montaż dylatacji

- Zasypki

WA-408

- Zasypki

WD-409

- Zbrojenie i betonowanie ścianek zaplecznych, podpora P1 i P3

- Montaż krawężników

WD-410

- Deskowanie i zbrojenie ustroju nośnego

- Montaż sączków i wpustów

PZS-12

- Ułożenie izolacji grubej pod kapami chodnikowymi i na powierzchni płyt przejściowych

- Ułożenie mieszanki betonowej ochronnej izolacji

WA-415

- Skucie głowic pali

- Ułożenie mieszanki betonowej podkładowej, podpora P2

- Zbrojenie fundamentów

MM-16

- Zbrojenie i betonowanie płyt przejściowych

140 tydzień Kontraktu

Wykonawca w tygodniu 140 wykonał następujące roboty mostowe:

WD-400

- Zabezpieczenie antykorozyjne ustroju nośnego

- Dylatacji pozorne kap chodnikowych

WD-401

- Izolacje cienkie

- Montaż folii kubełkowej

- Zasypki

WD-402

- Montaż krawężników

- Montaż desek gzymsowych

- Izolacje cienkie

- Zbrojenie kap chodnikowych

PZS-8

- przygotowanie wnęk dylatacyjnych oraz poszerzeń ustroju nośnego do betonowania

PZS-9

- Zasypki

- Ułożenie mieszanki betonowej podkładowej pod płyty przejściowe, podpora P2 strona prawa i lewa

EST-403

- Zbrojenie kap chodnikowych

- Montaż desek gzymsowych

- Montaż krawężników

- Izolacje cienkie

- Zasypki

WD-404

- Dylatacje pozorne kap chodnikowych

- Izolacje cienkie

- Montaż foli kubełkowej

WD-405

- Izolacje cienkie

- Montaż foli kubełkowej

- Zasypki

PZS-11

- Zbrojenie i betonowanie kap chodnikowych wewnętrznych

- Zbrojenie kap chodnikowych zewnętrznych

PZD-4

- Zbrojenie kap chodnikowych

- Montaż desek gzymsowych

MA-407

- Zbrojenie i betonowanie kapy chodnikowej, jezdnia prawa

- Montaż desek gzymsowych

- Zasypki

WA-408

- Izolacje cienkie

- Izolacje grube pod kapami chodnikowymi

- Montaż folii kubełkowej

- Zasypki

139 tydzień Kontraktu

Wykonawca w tygodniu 139 wykonał następujące roboty mostowe:

WD-400

- Zabezpieczenie antykorozyjne ustroju nośnego

- Uszczelnienie dylatacji kap chodnikowych

- Montaż balustrad skarpowych

WD-401

- Montaż folii kubełkowej

- Zasypki

WD-402

- Montaż krawężników

- Montaż drenażu pod krawężnikiem

- Montaż desek gzymsowych

- Izolacje cienkie

- Montaż folii kubełkowej

PZS-8

- Deskowanie poszerzenia ustroju nośnego

PZS-9

- Zasypki

PP-25

- Zbrojenie i betonowanie płyt przejściowych

EST-403

- Zbrojenie kap chodnikowych

- Montaż desek gzymsowych

- Montaż krawężników

- Zasypki

WD-404

- Zbrojenie i betonowanie kap chodnikowych

WD-405

- Izolacje cienkie

- Zasypki

PZS-11

- Montaż desek gzymsowych

PZD-4

- Montaż krawężników

- Podwieszenie deskowania kap chodnikowych

- Ułożenie mieszanki betonowej ochronnej izolacji płyt przejściowych

MA-407

- Wiercenie i wklejanie kotew kap chodnikowych

- Montaż krawężników

- Montaż desek gzymsowych

- Zbrojenie kap chodnikowych jezdnia prawa

- Zasypki

WA-408

- Izolacje cienkie

- Montaż folii kubełkowej

- Zasypki

138 tydzień Kontraktu

Wykonawca w tygodniu 138 wykonał następujące roboty mostowe:

WD-400

- Montaż barier ochronnych

- Dylatacje pozorne kap chodnikowych

- Zabezpieczenie antykorozyjne ustroju nośnego

WD-401

- Zasypki

WD-402

- Montaż krawężników

- Montaż drenażu pod krawężnikiem

PZS-8

- Deskowanie poszerzenia ustroju nośnego

EST-403

- Zbrojenie kap chodnikowych

- Zasypki

WD-404

- Zbrojenie kap chodnikowych

- Zasypki

WD-405

- Zasypki

PZD-4

- Montaż krawężników

- Podwieszenie deskowania kap chodnikowych

MA-407

- Wiercenie i wklejanie kotew kap chodnikowych