button f

button g

button h

button i

Roboty mostowe 2018-05

139 tydzień Kontraktu

Wykonawca w tygodniu 139 wykonał następujące roboty mostowe:

WD-400

- Zabezpieczenie antykorozyjne ustroju nośnego

- Uszczelnienie dylatacji kap chodnikowych

- Montaż balustrad skarpowych

WD-401

- Montaż folii kubełkowej

- Zasypki

WD-402

- Montaż krawężników

- Montaż drenażu pod krawężnikiem

- Montaż desek gzymsowych

- Izolacje cienkie

- Montaż folii kubełkowej

PZS-8

- Deskowanie poszerzenia ustroju nośnego

PZS-9

- Zasypki

PP-25

- Zbrojenie i betonowanie płyt przejściowych

EST-403

- Zbrojenie kap chodnikowych

- Montaż desek gzymsowych

- Montaż krawężników

- Zasypki

WD-404

- Zbrojenie i betonowanie kap chodnikowych

WD-405

- Izolacje cienkie

- Zasypki

PZS-11

- Montaż desek gzymsowych

PZD-4

- Montaż krawężników

- Podwieszenie deskowania kap chodnikowych

- Ułożenie mieszanki betonowej ochronnej izolacji płyt przejściowych

MA-407

- Wiercenie i wklejanie kotew kap chodnikowych

- Montaż krawężników

- Montaż desek gzymsowych

- Zbrojenie kap chodnikowych jezdnia prawa

- Zasypki

WA-408

- Izolacje cienkie

- Montaż folii kubełkowej

- Zasypki

138 tydzień Kontraktu

Wykonawca w tygodniu 138 wykonał następujące roboty mostowe:

WD-400

- Montaż barier ochronnych

- Dylatacje pozorne kap chodnikowych

- Zabezpieczenie antykorozyjne ustroju nośnego

WD-401

- Zasypki

WD-402

- Montaż krawężników

- Montaż drenażu pod krawężnikiem

PZS-8

- Deskowanie poszerzenia ustroju nośnego

EST-403

- Zbrojenie kap chodnikowych

- Zasypki

WD-404

- Zbrojenie kap chodnikowych

- Zasypki

WD-405

- Zasypki

PZD-4

- Montaż krawężników

- Podwieszenie deskowania kap chodnikowych

MA-407

- Wiercenie i wklejanie kotew kap chodnikowych