button f

button g

button h

button i

Roboty mostowe 2018-04

135 tydzień Kontraktu

Wykonawca w tygodniu 135 wykonał następujące roboty mostowe:

WD-400

- Nawierzchnia kap chodnikowych

- Spoinowanie desek gzymskowych

- Montaż wpustów

- Przygotowanie powierzchni pod antykorozję

- Drenaż podłużny izolacji

WD-401

- Przygotowanie powierzchni pod antykorozję

- Zasypki P3

PZS-8

- Betonowanie płyt przejściowych P2

WD-402

- Przygotowanie powierzchni ustroju nośnego pod izolacje grube

PZS-9

- Rozdeskowanie ścianki zaplecznej P1

- Przygotowanie powierzchni ustroju nośnego pod izolacje cienkie

- Zasypki

EST-403

- Przygotowanie powierzchni pod antykorozję

- Izolacje grube ustroju nośnego

- Zasypki

PZS-10

- Zasypki

- Izolacje cienkie

PZS-11

- Izolacje grube

- Beton ochronny izolacji

WD-404

- Izolacje grube

PZD-4

- Rozdeskowanie ustroju nośnego(strona lewa)

- Betonowanie ustroju nośnego(strona prawa)

MA-407

- Rozdeskowanie ustroju nośnego

- Zasypki

WA-408

- Pielęgnacja stref zakotwień

- Betonowanie ścianek zapleczncych (P1P, P2P) etap I

KT-409a

- Betonowanie korpusu P1

- Prace porządkowe

WD-409

- Rusztowanie, deskowanie ustroju nośnego

- Zasypki

WD-410

- Przygotowanie podłoża pod ustrój nośny

- Zasypki

MM-15

- Wykopy pod płyty przejściowe

- Beton podkładowy płyt przejściowych

PP-25

- Wykopy pod płyty przejściowe

134 tydzień Kontraktu

Wykonawca w tygodniu 134 wykonał następujące roboty mostowe:

WD-400

- Przygotowanie powierzchni pod antykorozję

- Nawierzchnia kap chodnikowych

- Balustrady ustroju nośnego

- Humusowanie stożków

WD-401

- Przygotowanie powierzchni pod antykorozję

PZS-8

- Deskowanie płyt przejściowych

WD-402

- Przygotowanie powierzchni ustroju nośnego pod izolacje grube

PZS-9

- Betonowanie ścianki zaplecznej P1

- Pielęgnacja ścianki zaplecznej P1

EST-403

- Przygotowanie powierzchni pod antykorozję

- Izolacje grube i cienkie

WD-404

- Przygotowanie powierzchni ustroju nośnego pod izolacje grube

PZD-4

- Betonowanie ustroju nośnego (jezdnia lewa)

- Pielęgnacja ustroju nośnego (jezdnia lewa)

MA-407

- Rozdeskowanie ustroju nośnego

- Zasypki

WA-408

- Zbrojenie i deskowanie stref zakotwień

- Prace porządkowe

- Betonowanie stref zakotwień

KT-409a

- Zbrojenie i deskowanie korpusu P1

WD-409

- Rusztowanie ustroju nośnego

- Zasypki

WD-410

- Rozdeskowanie korpusu P3

- Prace porządkowe

- Zasypki