fe

gddkia

ue

Roboty mostowe 2018-03

133 tydzień Kontraktu

Wykonawca w tygodniu 133 wykonał następujące roboty mostowe:

WD-400

- Obrukowanie stożków

- Przygotowanie powierzchni pod nawierzchnie kap chodnikowych

- Przygotowanie powierzchni pod antykorozję

- Humusowanie stożków

WD-401

- Przygotowanie powierzchni pod antykorozję

PZS-8

- Zbrojenie płyt przejściowych P2

- Wykopy pod płyty przejściowe P1

- Montaż rur osłonowych kolektora

EST-403

- Przygotowanie powierzchni pod antykorozję

MA-407

- Betonowanie ustroju nośnego (jezdnia prawa)

- Pielęgnacja ustroju nośnego (jezdnia prawa)

WA-408

- Prace porządkowe

- Rozdeskowanie ustroju nośnego(strona prawa)

- Deskowanie i zbrojenie stref zakotwień

KT-409a

- Zbrojenie i deskowanie korpusu P1

WD-409

- Rusztowanie ustroju nośnego

- Montaż i zasypka drenów zaprzyczółkowych

WD-410

- Rozdeskowanie korpusu P3

- Prace porządkowe

132 tydzień Kontraktu

Wykonawca w tygodniu 131 wykonał następujące roboty mostowe:

WD-400

- Obrukowanie stożków

- Schody skarpowe

- Przygotowanie powierzchni pod antykorozje

WD-401

- Przygotowanie powierzchni pod antykorozję

- Zasypka przyczółka P3

PZS-8

- Beton podkładowy płyt przejściowych P1, P2

PZS-9

- Zbrojenie, deskowanie ścianek zaplecznych P1

- Przygotowanie powierzchni pod antykorozję

EST-403

- Prace porządkowe

- Przygotowanie powierzchni pod antykorozję

PZS-10

- Przygotowanie powierzchni pod izolacje cienkie

WD-404

- Betonowanie wsporników(strona lewa i prawa)

PZD-4

- Zbrojenie i deskowanie ustroju nośnego

MA-407

- Zbrojenie i deskowanie ustroju nośnego

WA-408

- Prace porządkowe

- Rozdeskowanie ustroju nośnego(strona prawa)

KT-409a

- Zbrojenie korpusu P1

- Rozdeskowanie korpusu P3

WD-410

- Zbrojenie i deskowanie korpusu P3

WA-415

- Przygotowanie powierzchni pod izolacje cienkie

131 tydzień Kontraktu

Wykonawca w tygodniu 131 wykonał następujące roboty mostowe:

WD-400

- Obrukowanie stożków

- Schody skarpowe

- Przygotowanie powierzchni pod antykorozje

WD-401

- Przygotowanie powierzchni pod antykorozję

- Zasypka przyczółka P3

PZS-8

- Beton podkładowy płyt przejściowych P1, P2

PZS-9

- Zbrojenie, deskowanie ścianek zaplecznych P1

- Przygotowanie powierzchni pod antykorozję

EST-403

- Prace porządkowe

- Przygotowanie powierzchni pod antykorozję

PZS-10

- Przygotowanie powierzchni pod izolacje cienkie

WD-404

- Betonowanie wsporników(strona lewa i prawa)

PZD-4

- Zbrojenie i deskowanie ustroju nośnego

MA-407

- Zbrojenie i deskowanie ustroju nośnego

WA-408

- Prace porządkowe

- Rozdeskowanie ustroju nośnego(strona prawa)

KT-409a

- Zbrojenie korpusu P1

- Rozdeskowanie korpusu P3

WD-410

- Zbrojenie i deskowanie korpusu P3

WA-415

- Przygotowanie powierzchni pod izolacje cienkie

 130 tydzień Kontraktu

Wykonawca w tygodniu 130 wykonał następujące roboty mostowe:

WD-400

- Obrukowanie stożków

- Schody skarpowe

WD-401

- Przygotowanie powierzchni pod antykorozję

PZS-8

- Beton podkładowy płyt przejściowych

WD-402

- Przygotowanie powierzchni pod antykorozję

PZS-9

- Zbrojenie, deskowanie ścianek zaplecznych P1

- Przygotowanie powierzchni pod antykorozję

- Izolacje cienkie

- Montaż folii kubełkowej

EST-403

- Prace porządkowe

PZD-4

- Zbrojenie i deskowanie ustroju nośnego

MA-407

- Zbrojenie i deskowanie ustroju nośnego

WA-408

- Prace porządkowe

- Sprężenie

KT-409a

- Zbrojenie i deskowanie korpusu P3

- Betonowanie korpusu P3

WD-410

- Zbrojenie i deskowanie korpusu P3

129 tydzień Kontraktu

Wykonawca w tygodniu 129 wykonał następujące roboty mostowe:

PZS-9

- Prace zabezpieczające

PZD-4

- Prace zabezpieczające

MA-407

- Prace zabezpieczające

KT-409a

-Prace zabezpieczające

WD-410

- Prace zabezpieczające