fe

gddkia

ue

Roboty mostowe 2017-06

94 tydzień Kontraktu

Wykonawca w tygodniu 94 wykonał następujące roboty mostowe:


WD-400

- rozdeskowanie ścianki zaplecznej P5


PZS-8

- izolacje podpór


PP-25
 

- montaż deskowania skrzydeł, jezdnia prawa

- zbrojenie skrzydeł, jezdnia prawa

- betonowanie skrzydeł, jezdnia prawa 

- izolacje podpór


PZS-9

- izolacje 


EST-403

- montaż deskowania skrzydeł

- zbrojenie skrzydeł 

- przygotowanie platformy pod ustrój nośny 

- montaż rusztowania ustroju nośnego

- pierwomontaż ustroju nośnego

- izolacje

- zasypki 


PZS-10

- montaż deskowania poprzecznic

- zbrojenie poprzecznic

- montaż łożysk


WD-405

- montaż rusztowania ustroju nośnego 

- montaż deskowania ustroju nośnego

- montaż łożysk


PZD-3

- izolacje 


PZD-4

- izolacje 


MA-407

- montaż deskowania słupów 

- montaż deskowania korpusów

- montaż deskowania skrzydeł 

- zbrojenie korpusów

- zbrojenie skrzydeł

- zbrojenie i betonowanie słupów nr: 4.3, 3.6, 3.7, 3.8, 


WA-408

- montaż deskowania korpusu, podpora P1 strona lewa 

- montaż deskowania skrzydła, podpora P1 strona lewa

- zbrojenie korpusu, podpora P1 strona lewa 

- zbrojenie skrzydła, podpora P1 strona lewa 

- betonowanie korpusu, podpora P1 strona lewa

- betonowanie skrzydła, podpora P1 strona lewa 


WD-412

- beton podkładowy pod fundamenty, podpora P1, P2, P3


WD-414

- montaż deskowania fundamentów

- montaż deskowania słupów, podpora P2

- zbrojenie fundamentów

- zbrojenie słupów, podpora P2

- betonowanie słupów, podpora P2


MM-12

- montaż deskowania ramy 

- zbrojenie ramy


Most nad Czeczówką

- wykonanie pali jet-grouting 


PP-16

- montaż deskowania płyt dennych

- zbrojenie ścian wlotu i wylotu 

- zbrojenie i betonowanie płyt dennych 


PP-17

- zbrojenie płyt dennych

- zbrojenie ścian wlotu i wylotu 


PP-24

- montaż deskowania płyt przejściowych

- zbrojenie i betonowanie płyt przejściowych 


PZM-12

- beton podkładowy pod płyty przejściowe 


PP-28

- beton ochronny izolacji


PP-32

- wykopy pod płyty przejściowe 

- beton podkładowy pod płyty przejściowe 


PP-34

- wykopy pod płyty przejściowe 

- beton podkładowy pod płyty przejściowe 

- zbrojenie płyt przejściowych 


PP-36

- wykopy pod płyty przejściowe 

- beton podkładowy pod płyty przejściowe


PP-37

- wykopy pod płyty przejściowe

- beton podkładowy pod płyty przejściowe


PZM-16

- montaż deskowania płyt przejściowych

- zbrojenie płyt przejściowych 


PP-50

- montaż deskowania płyt przejściowych

- zbrojenie płyt przejściowych


PP-53

- izolacje

- zasypki


PP-61

- zasypki


PP-64

- montaż deskowania ścian wlotu i wylotu

- zbrojenie i betonowanie ścian wlotu i wylotu 

- zbrojenie płyty zespalającej

- zasypki


PP-66

- beton ochronny izolacji 


PP-67

- izolacja gruba płyty zespalające

- beton ochronny izolacji 


PP-68

- izolacja gruba płyty zespalającej 

- beton ochronny izolacji 


PP-69

- izolacja gruba płyty zespalającej

- beton ochronny izolacji  

93 tydzień Kontraktu

Wykonawca w tygodniu 93 wykonał następujące roboty mostowe:

WD-400
- montaż deskowania ścianki zaplecznej, podpora P5
- zbrojenie ścianki zaplecznej, podpora P5
- betonownie ścianki zaplecznej, podpora P5

PP-25
- montaż deskowania skrzydeł, podpora P1 strona lewa, P2 strona lewa 
- zbrojenie skrzydeł, podpora P1 strona lewa, P2 strona lewa
- betonowanie skrzydeł, podpora P1 strona lewa, P2 strona lewa

PZS-9
- izolacje

EST-403
- montaż deskowania skrzydła, podpora P1 strona lewa
- zbrojenie skrzydeł
- betonowanie skrzydła, podpora P1 strona lewa
- betonowanie ciosów podłożyskowych
- przygotowanie platformy pod ustrój nośny
- izolacje
- zasypki

PZS-10
- montaż deskowania skrzydeł, podpora, P1 strona lewa, P2 strona lewa
- zbrojenie skrzydeł, podpora, P1 strona lewa, P2 strona lewa
- betonowanie skrzydeł, podpora P1 strona lewa, P2 strona lewa

WD-405
- montaż rusztowania ustroju nośnego
- montaż deskowania ustroju nośnego

PZD-3
- izolacje

PZD-4
- izolacje

MA-407
- montaż deskowania słupów
- montaż deskowania korpusów
- zbrojenie słupów
- zbrojenie korpusów
- betonowanie słupów nr: 4.2, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8

WA-408
- montaż deskowania korpusów
- zbrojenie korpusów

WD-414
- montaż deskowania fundamentu, podpora P1, P2
- zbrojenie fundamentu, podpora P1, P2
- betonowanie fundamentu, podpora P1, P2

MM-12
- montaż deskowania ramy
- zbrojenie ramy

MM-13
- izolacje
- zasypki

Most nad Czeczówką
- wykonanie pali jet-grouting

PP-16
- montaż prefabrykatów
- zasypki betonu podkładowego

PP-17
- montaż prefabrykatów

PP-24
- beton podkładowy pod płyty przejściowe

PZM-13
- zasypki
- beton ochronny izolacji

PZM-16
- beton podkładowy pod płyty przejściowe

PP-50
- beton podkładowy pod płyty przejściowe

PP-52
- beton ochronny izolacji 

PP-53
- montaż deskowania ścian wlotu i wylotu
- zbrojenie ścian wlotu i wylotu
- betonowanie ścian wlotu i wylotu
- zbrojenie płyty zespalającej
- betonowanie płyty zespalającej
- zasypki

PP-61
- montaż deskowania płyty zespalającej
- zbrojenie płyty zespalającej
- betonowanie płyty zespalającej

PP-64
- montaż deskowania ścian wlotu i wylotu
- zbrojenie ścian wlotu i wylotu

PP-66
- izolacja gruba płyty zespalającej

PP-67
- izolacja gruba płyty zespalające

PP-68
- izolacja gruba płyty zespalającej

PP-69
- izolacja gruba płyty zespalającej 

92 tydzień Kontraktu

Wykonawca w tygodniu 92 wykonał następujące roboty mostowe:

WD-400
- rozdeskowanie ustroju nośnego
- montaż deskowania ścianki zaplecznej, podpora P1
- zbrojenie i betonowanie ścianki zaplecznej, podpora P1

WD-402
- przygotowanie platformy pod ustrój nośny

PP-25
- montaż deskowania rygla ramy, jezdnia lewa
- zbrojenie rygla ramy, jezdnia lewa
- betonowanie korpusu, 1 i 2 etap II strona lewa
- betonowanie ustroju nośnego

PZS-9
- rozdeskowanie ustroju nośnego
- izolacje

EST-403
- montaż deskowania skrzydeł
- zbrojenie skrzydeł
- przygotowanie platformy pod ustrój nośny
- izolacje
- zasypki

PZS-10
- montaż deskowania skrzydła, podpora P2 strona prawa
- zbrojenie skrzydła, podpora P2 strona prawa i lewa
- betonowanie skrzydła, podpora P2 strona prawa

WD-405
- przygotowanie platformy pod ustrój nośny
- betonowanie ciosów podłożyskowych

PZD-3
- izolacje

PZD-4
- izolacje

MA-407
- montaż deskowania korpusów
- zbrojenie korpusów
- zbrojenie skrzydeł
- montaż deskowania słupów, nr: 4.1, 4.9, 4.10
- zbrojenie slupów, nr: 4.1, 4.9, 4.10
- betonowanie słupów, nr: 4.1, 4.9, 4.10
- betonowanie ścianki zaplecznej, podpora P1 strona lewa

WA-408
- montaż deskowania korpusów
- zbrojenie korpusów

WD-414
- zbrojenie fundamentu, podpora P1
- beton podkładowy, podpora P3

MM-12
- montaż deskowania ścian ramy
- zbrojenie ścian ramy

MM-13
- montaż deskowania gzymsów A i B
- zbrojenie gzymsów A i B
- betonowanie gzymsów A i B

Most nad Czeczówką
- wykonanie pali jet-grouting

PP-17
- wykopy
- betonowanie fundamentu wlotu i wylotu
- beton podkładowy pod prefabrykaty i płyty denne

PP-51
- izolacja gruba płyty zespalającej
- beton ochronny izolacji

PP-52
- izolacja gruba płyty zespalającej

PP-53
- montaż deskowania ścian wlotu i wylotu
- zbrojenie ścian wlotu i wylotu

PP-61
- montaż deskowania płyty zespalającej
- zbrojenie płyty zespalającej

PP-64
- montaż deskowania płyt dennych
- zbrojenie i betonowanie płyt dennych 

91 tydzień Kontraktu

Wykonawca w tygodniu 91 wykonał następujące roboty mostowe:

WD-400
- rozdeskowanie ustroju nośnego
- montaż deskowania ścianki zaplecznej, podpora P1
- zbrojenie ścianki zaplecznej, podpora P1

WD-402
- przygotowanie platformy pod ustrój nośny

PP-25
- montaż deskowania ścian ramy jezdnia lewa
- zbrojenie ścian ramy jezdnia lewa
- betonowanie ścian ramy 1 i 2 etap I strona lewa
- montaż deskowania rygla ramy jezdnia lewa
- zbrojenie rygla ramy jezdnia lewa
- montaż belek DS

PZS-9
- rozdeskowanie ustroju nośnego

EST-403
- montaż deskowania słupów, podpora P5 strona lewa
- montaż deskowania korpusu, podpora P6 strona lewa
- montaż deskowania skrzydła, podpora P1 strona prawa
- zbrojenie słupów, podpora P5 strona lewa
- betonowanie słupów, podpora, P5 strona lewa
- zbrojenie skrzydła, podpora P1 strona prawa
- betonowanie skrzydła, podpora P1 strona prawa
- zbrojenie korpusu, podpora P6 strona lewa
- betonowanie korpusu, podpora P6 strona lewa
- przygotowanie platformy pod ustrój nośny
- izolacje
- zasypki

PZS-10
- montaż deskowania skrzydła, podpora P1 strona prawa
- zbrojenie skrzydła, podpora P1 strona prawa, P2 strona lewa
- betonowanie skrzydła, podpora P1 strona prawa 

WD-405
- przygotowanie platformy pod ustrój nośny

PZD-3
- montaż deskowania ciosów podłożyskowych, podpora P1, P2
- betonowanie ciosów podłożyskowych, podpora P1, P2
- izolacje

PZD-4
- izolacje

MA-407
- montaż deskowania korpusu, podpora P1 strona lewa
- montaż deskowania skrzydła, podpora P1 strona lewa
- montaż deskowania słupów, nr: 2.1, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5
- zbrojenie korpusu, podpora P1 strona lewa
- zbrojenie skrzydła, podpora P1 strona lewa
- zbrojenie słupów, nr: 2.1, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5
- betonowanie korpusu, podpora P1 strona lewa
- betonowanie skrzydła, podpora P1 strona lewa
- betonowanie słupów, nr: 2.1, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5

WA-408
- montaż deskowania korpusów
- zbrojenie korpusów

WD-414
- ułożenie betonu podkładowego, podpora P1, P2
- zbrojenie fundamentu, podpora P1

MM-11
- zasypki

MM-12
- montaż deskowania ścian ramy
- zbrojenie ścian ramy

MM-13
- montaż deskowania gzymsów
- zbrojenie gzymsów
- betonowanie gzymsów B i C

Most nad Czeczówką
- wykonanie pali jet-grouting

PP-16
- wykopy
- montaż deskowania fundamentu wlotu i wylotu
- betonowanie fundamentu wlotu i wylotu
- ułożenie betonu podkładowego

PP-17
- wykopy

PZM-13
- zasypki

PP-49
- izolacja gruba płyty zespalającej
- beton ochronny izolacji

PP-51
- izolacja gruba płyty zespalającej

PP-52
- izolacja gruba płyty zespalającej

PP-53
- montaż deskowania płyty dennej wlotu
- zbrojenie płyty dennej wlotu
- betonowanie płyty dennej wlotu
- montaż deskowania ścian wlotu i wylotu
- zbrojenie ścian wlotu i wylotu
- betonowanie ścian wlotu i wylotu

PP-61
- montaż deskowania ścian wlotu i wylotu
- zbrojenie ścian wlotu i wylotu
- betonowanie ścian wlotu i wylotu

PP-68
- zbrojenie płyty zespalającej
- betonowanie płyty zespalającej 

90 tydzień Kontraktu

Wykonawca w tygodniu 90 wykonał następujące roboty mostowe:

WD-400
- rozdeskowanie ustroju nośnego
- montaż deskowania stref zakotwień
- zbrojenie stref zakotwień
- betonowanie stref zakotwień
- zbrojenie ścianki zaplecznej, podpora P1

WD-402
- przygotowanie platformy pod ustrój nośny

PP-25
- montaż deskowania ścian ramy jezdnia lewa

PZS-9
- montaż deskowania ustroju nośnego
- zbrojenie ustroju nośnego jezdnia prawa i lewa
- betonowanie ustroju nośnego jezdnia prawa i lewa

EST-403
- montaż deskowania słupów
- montaż deskowania korpusów
- zbrojenie korpusu, podpora P6 strona prawa
- betonowanie korpusu, podpora P6 strona prawa
- zbrojenie słupów, podpora P4 strona lewa, P5 strona prawa
- betonowanie słupów, podpora P4 strona lewa, P5 strona prawa
- izolacje
- zasypki

PZS-10
- montaż deskowania korpusów
- montaż deskowania skrzydeł
- zbrojenie korpusów
- zbrojenie skrzydeł
- betonowanie korpusu, podpora P2 strona lewa

PZD-3
- montaż deskowania korpusów
- montaż deskowania skrzydeł
- zbrojenie korpusów
- zbrojenie skrzydeł
- betonowanie korpusu, podpora P2 strona lewa
- betonowanie skrzydła, podpora P2 strona lewa
- betonowanie ścianki zaplecznej, podpora P2

PZD-4
- izolacje

MA-407
- montaż deskowania korpusów
- montaż deskowania słupów
- montaż deskowania skrzydeł
- zbrojenie korpusów
- zbrojenie słupów
- zbrojenie skrzydeł
- betonowanie słupów, podpora P2 nr: 2, 3, 4, 5, 6, 7,

MM-12
- montaż deskowania fundamentów
- zbrojenie fundamentu, podpora P1
- betonowanie fundamentu, podpora P1
- zbrojenie ścian ramy
- izolacje
- zasypki

PP-28
- zbrojenie płyty zespalającej
- betonowanie płyty zespalającej

PP-31
- izolacje

PZM-13
- izolacja gruba płyty zespalającej

PP-49
- izolacja gruba płyty zespalającej 

PP-53
- beton podkładowy pod prefabrykaty
- montaż prefabrykatów
- zbrojenie płyty dennej wylotu
- betonowanie płyty dennej wylotu

PP-61
- montaż deskowania płyt dennych wlotu i wylotu
- zbrojenie płyt dennych wlotu i wylotu
- betonowanie płyt dennych wlotu i wylotu

PP-68
- montaż deskowania ścian wlotu i wylotu
- zbrojenie ścian wlotu i wylotu
- betonowanie ścian wlotu i wylotu
- izolacje
- zasypki

PP-69
- montaż deskowania płyty zespalającej
- zbrojenie płyty zespalającej
- betonowanie płyty zespalającej