fe

gddkia

ue

Branża drogowa - Kwiecień 2016 

 • 460+540, pompowanie wody z wykopu pod przepust P-13.3460+540, pompowanie wody z wykopu pod przepust P-13.3
 • 459+870, wzmocnienie skarp nasypów459+870, wzmocnienie skarp nasypów
 • wykop pod przepus HDPE, droga DP3210Swykop pod przepus HDPE, droga DP3210S
 • 462+600, wykonanie nasypu462+600, wykonanie nasypu
 • 461+700, głęboka wymiana gruntu461+700, głęboka wymiana gruntu
 • przepust P-13.3 na drodze DD3przepust P-13.3 na drodze DD3
 • okolice OUA, umocnienie rowu R-Eokolice OUA, umocnienie rowu R-E
 • 460+500, warstwa nasypu460+500, warstwa nasypu
 • wykonanie by-passu przy DW789wykonanie by-passu przy DW789
 • 459+870, głęboka wymiana gruntu459+870, głęboka wymiana gruntu
 • 460+150, zasypywanie zbiornika460+150, zasypywanie zbiornika