button f

button g

button h

button i

Utrudnienia w ruchu

Zgodnie z obowiązującym Harmonogramem Robót Wykonawca planuje tymczasową zmianę organizacji ruchu od kwietnia 2016 roku. Przedmiotowa zmiana polegać będzie na objeździe, ruchu po bajpasie na drodze DW789.
Obecnie dostawa materiałów odbywa się poprzez wykonany wjazd na budowę z drogi DW789. Oznakowane jest zgodnie z zatwierdzaną tymczasową organizacją ruchu.

Od dnia 08.06.2016 roku zostaje wprowadzony etap 2 ORT na drodze gminnej w km 459+830 w związku z tym droga ta na przecięciu w autostradą będzie zamknięta. Ruch zostaje wprowadzony na drogę dojazdową DD2 biegnącą wzdłuż autostrady a następnie do objazdu tymczasowego drogi wojewódzkiej DW789.