fe

gddkia

ue

Inne branże - Listopad 2016

 • Przebudowa sieci gazowej ėredniego ciėnienia w gmienie Oĺarowice technologi• przewiertu sterowanego(11t4)Przebudowa sieci gazowej ėredniego ciėnienia w gmienie Oĺarowice technologi• przewiertu sterowanego(11t4)
 • Czyszczenie rurociągu wysokiego ciśnienia Czyszczenie rurociągu wysokiego ciśnienia
 • 459+200459+200
 • MonoblokiMonobloki
 • Kanalizacja deszczowa- fundament pod studnie kaskadową w km 460 +700(11t5)Kanalizacja deszczowa- fundament pod studnie kaskadową w km 460 +700(11t5)
 • Płyta żelbetowa pod studnie kaskadowąPłyta żelbetowa pod studnie kaskadową
 • Kanalizacja deszczowa - wykop pod zbiornik retencyjny nr 16 w km 463 + 200(11t5)Kanalizacja deszczowa - wykop pod zbiornik retencyjny nr 16 w km 463 + 200(11t5)
 • Kanalizacja deszczowa - montaĺ studni w km 461 + 400(11t4)Kanalizacja deszczowa - montaĺ studni w km 461 + 400(11t4)
 • kanalizacja deszczowa - wyloty z wpustĘw w km 472 +000(11t4)kanalizacja deszczowa - wyloty z wpustĘw w km 472 +000(11t4)
 • Przebudowa gazociągu własności PSG(11t5)Przebudowa gazociągu własności PSG(11t5)
 • drenaz(11t3)drenaz(11t3)
 • kanalizacja deszczowa-km 466+200kanalizacja deszczowa-km 466+200
 • Rów melioracyjny R-M-V(11t4)Rów melioracyjny R-M-V(11t4)
 • Ułożenie gazociągu średniego ciśnienia PE DN 110mm w wykopieUłożenie gazociągu średniego ciśnienia PE DN 110mm w wykopie
 • Studzienka drenarska fi 600(11t4)Studzienka drenarska fi 600(11t4)
 • drenaz początek odcinka(11t3)drenaz początek odcinka(11t3)
 • 459+600459+600
 • kanalizacja deszczowa + słupy(11t3)kanalizacja deszczowa + słupy(11t3)
 • DrenażC.D(11t4)DrenażC.D(11t4)
 • Przebudowa wodociągu - przewiert sterowany w Ożarowicach(11t5)Przebudowa wodociągu - przewiert sterowany w Ożarowicach(11t5)
 • Drenaż(11t4)Drenaż(11t4)
 • Kanalizacja deszczowa - drenaż podłużny w km 459 + 300(11t5)Kanalizacja deszczowa - drenaż podłużny w km 459 + 300(11t5)
 • Studnia rozprężna wraz z deflektorem na wlocie kolektora tłocznego.Studnia rozprężna wraz z deflektorem na wlocie kolektora tłocznego.
 • kanalizacja deszczowa z słupami do ekranów(11t3)kanalizacja deszczowa z słupami do ekranów(11t3)
 • kanalizacja desczowa-km 464+kanalizacja desczowa-km 464+